El sismògraf
Els instruments que s'utilitzen per enregistrar els moviments sísmics es denominen sismògrafs (sisme: terratrèmol; -grafo: escriptura).Actualment els sismògrafs són instruments molt sofisticats però el principi bàsic emprat és el mateix: una massa suspesa d'un marc que reposa sobre el sòl; la massa és, per tant, relativament independent del moviment del marc. Quan el marc es mou per les ones d'un terratrèmol, la inèrcia de la massa fa que aquesta estigui estacionària respecte al moviment del marc, de forma que aquest moviment relatiu és registrat amb una ploma en paper enrotllat a un tambor que gira. El registre es denomina sismograma.El principi del sismògraf de pèndol pot utilizar-se pel moviment vertical i horitzontal del sòl. El moviment vertical pot ser registrat subjectant la massa a una molla penjada d'un marc de forma que el moviment de la massa marcarà un registre. Per moviments horitzontals el pèndol es mou com la porta d'una casa al voltant de les frontisses.
external image sisgraf.jpg
Sismògrafexternal image SISMOGRAFO.gif
Sismograma external image SISMOG.JPG
Primer sismògraf construït pel xinès Txan-Heng fa més de 1200 anys.
external image image001.gif
=====external image image003.jpg=====

En poden classificar la força i la intensitat de dues maneres.:

Magnitud

La potència d'un terratrèmol pot ser quantificada per la seva magnitud, aquest concepte va ser introduït el 1935 pel sismòleg Charles Francis Richter. La magnitud es calcula a partir dels diferents tipus d'ones sísmiques tenint en compte paràmetres com la distància a l'epicentre, la profunditat de l'hipocentre, la freqüència del senyal, el tipus de sismògraf utilitzat, etc.Aquí podem veure l'escala de magnitud de Richter i energia alliberada:

Magnitud
TNT Equivalent
Freqüència
0
1 quilogram
uns 8.000 per dia
1
31,6 quilograms

1,5
178 quilograms

2
1 tona
uns 1.000 per dia
2,5
5,6 tones

3
31,6 tones
uns 130 per dia
3,5
178 tones

4
1.000 tones
uns 15 per dia
4,5
5.600 tones

5
31.600 tones
2-3 per dia
5,5
178.000 tones

6
1 milió de tones
120 per any
6,5
5,6 milions de tones

7
31,6 milions de tones
18 per any
7,5
178 milions de tones

8
1.000 milions de tones
1 per any
8,5
5.600 milions de tones

9
31.600 milions de tones
1 cada 20 anys
10
100000 milions de tones
desconegut


Intensitat

La magnitud d'un sisme no ha de ser confosa amb la intensitat macrosísmica que es funda en l'observació dels efectes i de les conseqüències del sisme en un lloc donat: vibració de les finestres, moltes persones que senten les sotragades, amplitud dels danys, etc. Les escales d'intensitat impliquen graus anotats en nombres romans, de I a XII per a les escales més conegudes (mercalli, MSK o EMS). Entre les diferents escales, es pot citar:


  • L'escala Rossi-Forel
  • L'escala Medvedev-Sponheuer-Karnik
  • L'escala de Mercalli
  • L'escala de Shindo de l'agència meteorològica japonesa.
  • L'escala macrosísmica europea

Les relacions entre magnitud i intensitat són complexes. La intensitat depèn del lloc d'observació dels efectes. Disminueix generalment quan un s'allunya de l'epicentre en base a l'atenuació introduïda pel mitjà geologia travessat per les ones sísmiques, però eventuals efectes d'indret (eco, amplificació local, per exemple) poden pertorbar aquesta llei mitjana de decreixement.


Descripció
Magnitud Richter
Efectes del terratrèmol
Micro
Menys de 2,0
Microterratrèmols, no es noten.
Molt petit
2,0-2,9
Normalment no es noten però es registren.
Petit
3,0-3,9
Normalment es nota però no acostuma a causar danys.
Lleuger
4,0-4,9
Els objectes es mouen perceptiblement, sorolls repetitius. Improbable que hi hagi grans destrosses.
Moderat
5,0-5,9
Pot causar grans destrosses a edificis mal construïts. A edificis ben construïts, com a molt petits danys.
Fort
6,0-6,9
Pot ser destructiu fins a 100 milles en àrees poblades.
Molt fort
7,0-7,9
Pot produir grans destrosses a grans extensions.
Gran
8,0 o superior
Pot produir moltes destrosses a zones allunyades centenars de quilòmetres.