QUIN HA ESTAT L'ÚLTIM GRAN TERRATRÈMOL?Amb l''ajuda de l'internet, podríeu dir quin ha estat l'úlitm gran terrarèmol? Busqueu informàció en parelles sobre aquest terratrèmol (a on va passar, quina mesura tenia, què va provocar) i feu-ne un document word o u power point. També podeu incloure imatges, videos, etc...


external image terremoto1ks.gif