Recent Changes

Wednesday, December 22

 1. page Cont. curricular edited Títol de la unitat de programació: Els terratrèmols Etapa: Primària Nivell: 5è o 6è Trim…

  Títol de la unitat de programació: Els terratrèmols
  Etapa: Primària
  Nivell: 5è o 6è
  Trimestre: 2on
  Introducció i justificació:
  Tot i que en aquesta unitat didàctica es desenvolupen, més a fons, la competència en el tractament de la informació i digital i la competència en la interacció amb el món físic, també he considerat que s’han de treballar diferents aspectes de la resta de competències.
  Crec que amb aquesta unitat didàctica s’aconsegueix un aprenentatge transversal que afavoreix i contribueix en l’assoliment de les competències.
  També he considerat oportú treballar, de manera significativa, la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, ja que és important que els nens i nenes sàpiguen ser crítics en els diferents àmbits de la vida, tot sabent com actuar. Per tant, per ser crítics han de ser conscients de la influència que exercim els humans en qualsevol espai. També cal dir que hem d’ajudar a què els alumnes es preocupin per la conservació dels recursos naturals, de manera que entre tots aconseguim mantenir la solidaritat global. Així doncs, els alumnes han de saber observar, analitzar, contrastar i fer hipòtesis, intentant trobar la solució adequada per arribar a la conclusió.
  Àrea principal i àrees relacionades: Coneixement del medi natural,
  social i cultural
  Objectius didàctics
  Competències bàsiques
  a) 1. Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural, utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació, i analitzar resultats i plantejar solucions alternatives als problemes.
  - la competència d’autonomia i iniciativa personal
  8. identificar els principals elements de l’entorn natural; analitzar la seva organització, les seves característiques i interaccions i aplicar aquest anàlisi a diferents escales espacials i temporals.
  - competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  10. Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp, tant com a eines per obtenir informacions, com a instruments per aprendre i compartir coneixements.
  - competència en el tractament de la informació i la competència digital
  - la competència d’aprendre a aprendre
  11. Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències comunicatives pròpies de l’àrea (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació).
  - la
  competència comunicativa lingüística i audiovisual
  Continguts
  - - Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l’entorn proper, reconeixent els elements naturals i humanitzats i l’impacte de l’activitat humana en el paisatge.
  - - Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn.
  - - Ampliació en l’ús de les funcions del programari bàsic de processadors de textos, edició gràfica i de presentació amb textos, dibuixos, imatges i àudio.
  - - Cerca, amb ajudes, a Internet. Reconeixement de les pàgines web.
  Activitats de la seqüència
  Activitat
  Organització
  aula
  Recursos materials
  Temps
  Criteris d’avaluació
  Mesura el teu propi terratrèmol
  Grups
  Un embut o un con, un marc,
  una base, p.ex. de fullola sorra,
  fil.
  Una sessió, o dues si és necessari.
  -La comprensió del funcionament d’un sismògraf.
  Quants terratrèmols hi ha avui al món?
  Grups
  Internet, processador de text.
  Una sessió
  - El coneixement de fonts noves d’informació a l’internet.
  Quin ha estat l'últim gran terratrèmol?
  Grups
  Internet, processador de textos.
  Una sessió
  - L’habilitat per poder trobar la informació desitjada a Internet.
  Has patit mai un terratrèmol?
  Individual
  Material per fer una redacció.
  Una sessió
  -La correcte redacción del text.
  -La comprensió del que significa un terratrrèmol

  (view changes)
  11:15 am
 2. page space.menu edited ... Quants terratrèmols hi ha avui al món? Quin ha estat l'últim gran terratrèmol? ... patissi…
  ...
  Quants terratrèmols hi ha avui al món?
  Quin ha estat l'últim gran terratrèmol?
  ...
  patissis un terratrèmol?terratrèmol
  Cont. curricular

  (view changes)
  10:50 am

Wednesday, December 15

 1. page Quin ha estat l'últim gran terratrèmol? edited QUIN HA ESTAT L'ÚLTIM GRAN TERRATRÈMOL? ... de l'internet, podries podríeu dir quin ... gran…
  QUIN HA ESTAT L'ÚLTIM GRAN TERRATRÈMOL?
  ...
  de l'internet, podriespodríeu dir quin
  ...
  gran terrarèmol? BuscaBusqueu informàció en parelles sobre aquest
  ...
  provocar) i fes-nefeu-ne un document
  ...
  point. També potspodeu incloure imatges,
  {http://2.bp.blogspot.com/_0fqGO7IA54I/TC4Y-fYcU0I/AAAAAAAAE10/50KVLqmv3OU/s1600/terremoto1ks.gif}
  (view changes)
  6:45 am
 2. page Quants terratrèmols hi ha avui al món? edited ... {http://www.eird.org/fulltext/ABCDesastres/teoria/pics/terremoto.gif} Quants terratrèmols cr…
  ...
  {http://www.eird.org/fulltext/ABCDesastres/teoria/pics/terremoto.gif}
  Quants terratrèmols creus que hi pot haver en un dia al mon? Doncs ara ho esbrinarem!
  ...
  web: http://earthquake.usgs.gov/, fixa't ambposeu-vos en parelles i fixeu-vos en quants terratrèmols
  ...
  món. Quan arribisarribeu a la
  ...
  imatge hi tensteniu l'hora actual
  ...
  hi ha. Apuntal's,Apunta-los, ja que
  (view changes)
  6:44 am
 3. page Mesura el teu propi terratrèmol edited MESURA EL TEU PROPI TERRATRÈMOL!! ... les següents instruccoins: instruccions: Construeix …
  MESURA EL TEU PROPI TERRATRÈMOL!!
  ...
  les següents instruccoins:instruccions:
  Construeix el teu propi sismògraf (sismoscopi)
  Primer de tot heu de fer grups de tres persones.
  {http://xtec.net/%7Eftrillo/imatges%20sismes/image011.jpg}
  {http://xtec.net/%7Eftrillo/imatges%20sismes/image028.jpg}
  (view changes)
  6:40 am
 4. page Mesura el teu propi terratrèmol edited MESURA EL TEU PROPI TERRATRÈMOL!! ... les següents instruccoins instruccoins: Construeix e…
  MESURA EL TEU PROPI TERRATRÈMOL!!
  ...
  les següents instruccoinsinstruccoins:
  Construeix el teu propi sismògraf (sismoscopi)
  {http://xtec.net/%7Eftrillo/imatges%20sismes/image011.jpg}
  (view changes)
  6:39 am
 5. page Per que es produeixen? edited ... Els més estranys són els sismes deguts a l'activitat volcànica o d'origen artificial (explosio…
  ...
  Els més estranys són els sismes deguts a l'activitat volcànica o d'origen artificial (explosions per exemple). Es produeixen nombrosos sismes tots els dies, però la majoria no són sentits pels humans. Aproximadament cent mil sismes són gravats anualment sobre el nostre planeta. Els més poderosos d'ells compten entre les catàstrofes naturals més destructores.
  {http://www.lapistoladelarra.com/wp-content/uploads/2009/04/placas-tectonicas.jpg}

  (view changes)
  6:12 am
 6. page Quants terratrèmols hi ha avui al món? edited QUANTS QUANTS TERRATRÈMOLS HI {http://www.eird.org/fulltext/ABCDesastres/teoria/pics/terremo…

  QUANTS
  QUANTS TERRATRÈMOLS HI
  {http://www.eird.org/fulltext/ABCDesastres/teoria/pics/terremoto.gif}
  Quants terratrèmols creus que hi pot haver en un dia al mon? Doncs ara ho esbrinarem!
  (view changes)
  6:05 am
 7. page Com creus que et sentiries si patissis un terratrèmol? edited HAS HAS PATIT MAI En aquesta zona no és gens habitual patir un terratrèmol, per tant seguramen…
  HAS HAS PATIT MAI
  En aquesta zona no és gens habitual patir un terratrèmol, per tant segurament no n'has patit cap. Però què creus que sentiries
  si en patissis un? Com creus que et sentiries? Que faries? Fes una redacció explican-t'ho.
  (view changes)
  6:04 am
 8. page Quin ha estat l'últim gran terratrèmol? edited QUIN HA ESTAT L'ÚLTIM GRAN TERRATRÈMOL? ... aquest terratrèmol ( a (a on va ... pots inclo…
  QUIN HA ESTAT L'ÚLTIM GRAN TERRATRÈMOL?
  ...
  aquest terratrèmol
  ( a
  (a on va
  ...
  pots incloure
  imatges,
  imatges, videos, etc...
  {http://2.bp.blogspot.com/_0fqGO7IA54I/TC4Y-fYcU0I/AAAAAAAAE10/50KVLqmv3OU/s1600/terremoto1ks.gif}
  (view changes)
  6:03 am

More